• Xây dựng

  đường dây liên tỉnh
  đường điện thoại chính
  tuyến đường sắt chính

  Điện tử & viễn thông

  đường trung kế

  Điện

  tuyến đường chính

  Kỹ thuật chung

  đường chính
  đường dây trục
  đường nối thông
  đường trục chính
  đường trung chuyển

  Kinh tế

  đường chính (đường sắt, kênh đào, đương dây điện ...)
  đường chính (đường sắt, kênh đào, đường dây điện...)
  tuyến chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X