• Kinh tế

    phòng ủy thác

    Giải thích VN: Phòng trong ngân hàng hay tổ chức tài chánh tham gia quản lý tài sản trong tài khoản ủy thác cho ủy thác cá nhân, các ủy thác cho lợi ích công nhân và tài khoản công ty, đồng thời cũng làm dịch vụ trung gian cho các khách hàng ủy thác. Các ủy thác nhỏ hơn thì thường được quản lý dưới dạng ngân quỹ kết hợp chung (commingled funds) hay ủy thác tài khoản chung mà nếu như quản lý riêng rẽ thì sẽ tốn kém hơn. Phòng ủy thác ngân hàng cũng giải quyết tài sản cho cá nhân và hoạt động như nhân viên chuyển ngân quỹ cho các công ty. Ngân quỹ tài khoản ủy thác được quản lý riêng rẽ và được tính riêng với các tài sản khác do một ngân hàng quản lý. Xem Master Trust, Trust Company, Trustee.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X