• Thông dụng

  Danh từ

  Tài sản được giữ ủy thác cho ai

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  quỹ tín dụng đặc biệt

  Kinh tế

  quỹ ủy thác

  Giải thích VN: Tài khoản bao gồm tài sản được lưu giữ theo ủy thác cho người khác.

  quỹ ủy thác đầu tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X