• Kinh tế

    quy luật thành thật khi cho vay

    Giải thích VN: Luật lệ xác định rằng người cho vay phải thông báo rõ ràng cho người vay giá phí thật sự của số tiền vay và thực hiện lãi suất, các điều khoản về tiền vay phải đơn giản để dễ hiểu. Xem: Consumer Credit Protection Act of 1968, Right of Rescission.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X