• Kinh tế

    thành thật trong tài khoản tiết kiệm

    Giải thích VN: Luật nhà nước quy định ngân hàng phải thông báo rõ ràng các điều khoản then chốt trong tài khoản ký thác có trả lãi, kể cả lãi suất chi trả và lệ phí. Nhà nước quy định tổ chức tài chánh thiết lập sẵn: lãi suất đơn được trả, hoa lợi phần trăm hàng năm, số cân đối tối thiểu để mở rộng một tài khoản, tiền phạt khi rút ngân quỹ sớm, và các điều kiện khác có thể làm giảm hoa lợi trong tài khoản.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X