• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  truyền đa giao thức

  Giải thích VN: Là một kỹ thuật truyền dữ liệu qua nhiều mạng có giao thức khác nhau. Trong truyền liên mạng, một gói dữ liệu lại được gói tiếp trong một vỏ bọc khác theo yêu cầu của giao thức khác, để có thể truyền chúng qua mạng của giao thức này. Sau khi truyền xong, lớp vỏ đó sẽ được bỏ đi và đưa gói dữ liệu về nguyên gốc.

  truyền liên mạng

  Giải thích VN: Là một kỹ thuật truyền dữ liệu qua nhiều mạng có giao thức khác nhau. Trong truyền liên mạng, một gói dữ liệu lại được gói tiếp trong một vỏ bọc khác theo yêu cầu của giao thức khác, để có thể truyền chúng qua mạng của giao thức này. Sau khi truyền xong, lớp vỏ đó sẽ được bỏ đi và đưa gói dữ liệu về nguyên gốc.

  Xây dựng

  đào lò
  mở lò
  sự khoét hầm
  shield tunneling
  sự khoét hầm chống đỡ (đất đá sụt lở)
  sự làm đường hầm

  Điện lạnh

  sự xuyên hầm

  Kỹ thuật chung

  hiệu ứng tunen
  sự chui hầm
  sự đào đường hầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X