• /¸tipifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm mẫu, sự làm điển hình
  Mẫu, điển hình, vật tiêu biểu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  điển hình hóa
  degree of typification
  mức độ điển hình hóa
  typification system
  hệ thống điển hình hóa
  typification system
  phương pháp điển hình hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X