• /´taipist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đánh máy, nhân viên đánh máy
  shorthand typist
  người đánh máy tốc ký

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  người đánh máy
  nhân viên đánh máy

  Kinh tế

  người, thư kí, nhân viên đánh máy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X