• /¸ʌnə´kɔmpliʃt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không xong, không hoàn thành, không thực hiện, bỏ dở, không hoàn chỉnh, không hoàn thiện
  Bất tài
  an unaccomplished man
  một người bất tài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X