• /¸ʌnə´dʒʌstid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không được dàn xếp
  Không thích ứng
  unadjusted to the circumstances
  không thích ứng với hoàn cảnh

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  không được điều chỉnh
  không được hiệu chỉnh
  không khép kín

  Kỹ thuật chung

  không cân bằng
  không phù hợp
  không khớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X