• /'sɜ:kəmstəns/

  Kinh tế

  hoàn cảnh
  family circumstances
  hoàn cảnh gia đình
  under the circumstances
  xét vì hoàn cảnh
  tình huống
  technical circumstances
  các tình huống kỹ thuật
  trường hợp
  critical circumstances determination
  quyết định trường hợp khẩn cấp
  exceptional circumstances
  những trường hợp ngoại lệ
  extenuating circumstances
  các trường hợp giảm khinh (tội phạm)
  extenuating circumstances
  các trường hợp giảm nhẹ (tội phạm)
  unforeseeable circumstances excepted
  trừ những trường hợp bất ngờ
  unforeseen circumstances excepted
  trừ những trường hợp bất ngờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X