• /¸ʌnə´mi:nəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Không phục tùng, không chịu theo, ương ngạnh, bướng
  unamenable to discipline
  không phục tùng kỷ luật
  Không tiện, khó dùng
  an unamenable tool
  một dụng cụ khó dùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X