• /¸ʌnə´naunst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bất ngờ, không báo trước, không tri trước
  he arrived unannouced
  ông ta đến bất ngờ không nói trước
  Không được thông báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X