• /¸ʌnə´ʃeimd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không xấu hổ, không hổ thẹn, không ngượng, vô liêm sỉ
  to be unashamed of doing something
  làm việc gì không biết xấu hổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X