• Kinh tế

    đầu tư không được ủy quyền (Không có thẩm quyền)

    Giải thích VN: Đầu tư không được chấp thuận một cách rõ ràng bằng một công cụ ủy thác để đúng là một ủy thác, nó khác với đầu tư không theo luật định do công ty ủy thác hay phòng ủy thác ngân hàng thực hiện. Một vụ đầu tư nếu không có ủy quyền có thể hội đủ điều kiện luật nhà nước quy định đầu tư thông qua người thụ ủy thác tài sản, nhưng vẫn vi phạm quyết định của người lập ra ủy thác. Xem: Legal list.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X