• (đổi hướng từ Unbarring)
  /ʌn´ba:/

  Thông dụng

  Động từ

  Mở then, nhấc then
  Lấy thanh chắn đi
  Gỡ bỏ rào chắn; mở (cửa; đường)
  Bỏ sự cấm đoán
  the path knowledge is now unbarred
  con đường dẫn đến tri thức ngày nay đã mở rộng

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X