• /ʌn´bedid/

  Hóa học & vật liệu

  không thành lớp
  unbedded deposit
  trầm tích không thành lớp
  không xếp lớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X