• /ʌn´bidn/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tự ý, không ai bảo, không được yêu cầu, không được mời, không được lệnh
  walk in unbidden
  không được mời cứ bước vào
  Tự nguyện, tự động
  memories coming unbidden to one's mind
  những hồi ức tự nhiên hiện ra trong đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X