• (đổi hướng từ Memories)
  /'meməri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bộ nhớ, kí ức, kỉ niệm, trí nhớ
  to have a good/poor memory
  có trí nhớ tốt/kém
  to commit something to memory
  ghi nhớ điều gì
  to speak from memory
  nói theo những gì mình nhớ được
  his memory always remains with us
  ký ức về ông ấy luôn in đậm trong lòng chúng tôi; chúng tôi không bao giờ quên ông ấy
  if memory serves; to the best of my memory
  nếu tôi nhớ không lầm
  to jog/refresh somebody's memory
  làm cho ai nhớ lại sự việc
  within living memory
  trong khoảng thời gian mà loài người còn nhớ lại được
  RAM memory of computer
  RAM bộ nhớ cho máy vi tính
  memory of [[human]
  trí nhớ của con người


  Sự tưởng nhớ
  in memory of somebody/to the memory of somebody
  để tưởng niệm/tưởng nhớ ai
  (tin học) bộ nhớ của máy tính

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bộ nhớ

  Bộ nhớ

  Toán & tin

  sự nhớ; bộ nhớ; bộ tích tin
  acoustic memory
  bộ nhớ âm
  computer memory
  bộ nhớ của máy tính
  drum memory
  bộ nhớ trên trống từ tính
  dynamic(al) memory
  bộ nhớ động
  electrostatic memory
  bộ nhớ tĩnh điện
  external memory
  bộ nhớ ngoài
  ferrite memory
  bộ nhớ ferit
  high speed memory
  bộ nhớ tác dụng nhanh
  honeycomb memory
  bộ nhớ hình tổ ong
  intermediate memory
  bộ nhớ trung gian
  internal memory
  bộ nhớ trong
  long-time memory
  bộ nhớ lâu
  magnetic memory
  bộ nhớ (có các yếu tố) từ
  magnetic core memory
  bộ nhớ lõi từ
  permanent memory
  bộ nhớ thường xuyên
  random access memory
  bộ nhớ có thứ tự tuỳ ý của mẫu
  rapid access memory
  bộ nhớ có thời gian chọn ngắn, bộ nhớ có tác dụng nhanh
  volatite memory
  bộ nhớ trong thời gian ngắn

  Xây dựng

  bộ nhớ máy

  Kỹ thuật chung

  bộ nhớ

  Giải thích VN: Bộ phận của máy tính điện tử có khả năng lưu trữ , tin tức.

  sự nhớ
  thiết bị nhớ

  Giải thích VN: Nơi lưu trữ sơ cấp của máy tính, như bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên ( RAM) chẳng hạn, khác với nơi tồn trữ thứ cấp, như các ổ đĩa chẳng hạn.

  memory-mapped device
  thiết bị nhớ ánh xạ
  short time memory device
  thiết bị nhớ cấp thời
  short-time memory device
  thiết bị nhớ ngắn hạn
  trí nhớ

  Kinh tế

  bộ nhớ
  bộ nhớ (máy tính)
  memory capacity
  dung lượng bộ nhớ (máy tính)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X