• /ʌn´sensəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bị kiểm duyệt, chưa bị kiểm duyệt (sách, báo)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  không bị kiểm duyệt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X