• /ʌη´kʌt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không rút ngắn, không bị cắt xén; đầy đủ; không kiểm duyệt (phim, sách..)
  uncut showings
  những buổi chiếu trọn vẹn, không bị cắt xén
  Chưa cắt gọt thành hình, chưa mài nhẵn, chưa rà nhẵn (đá quý)
  Chưa rọc (sách)
  Không bị cắt, không bị xén

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X