• /ʌn´tʃælindʒd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bị phản đối, không bị bác bỏ; không gây nghi ngờ
  to let something pass unchallenged
  thông qua việc gì không phản đối
  (quân sự) không bị hô đứng lại
  to let someone pass unchallenged
  để người nào đi qua không hô đứng lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X