• /ʌn´tʃeist/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không trong trắng, không trinh bạch
  Dâm dật, dâm ô; không nghiêm chỉnh
  Không thích đáng, không phải đạo
  unchaste conduct
  cách cư xử không đúng mực


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  immoral , unclean , uncleanly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X