• Kinh tế

    quỹ chưa thu

    Giải thích VN: Một phần của ký thác ngân hàng thiết lập cho các chi phiếu chưa được ngân hàng ký thác thu, có nghĩa là số chi trả mà chi phiếu đã được rút ra chưa được ngân hàng báo cho biết. Ngân hàng thường không để cho người ký thác rút tiền trên quỹ chưa thu. Xem: Float.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X