• Giao thông & vận tải

  tín dụng thư không xác nhận

  Kinh tế

  thư tín dụng không xác nhận
  tín dụng thư không có bảo đảm

  Giải thích VN: Xem Confirmed Letter of Credit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X