• /[ʌn'kɔn∫əsnis]/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bất tỉnh; sự không có ý thức, sự không có cảm xúc
  fall into unconsciousnes
  rơi vào tình trạng hôn mê
  Sự vô ý thức, sự không tự giác (tình trạng không biết mình đang làm gì..)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X