• /¸ʌηkou´ɔpərətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bất hợp tác, không vui lòng hợp tác với người khác, không sẵn sàng hợp tác
  uncooperative witnesses
  những nhân chứng không chịu hợp tác
  Không thuộc hợp tác xã

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  contrary , perverse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X