• /¸ʌndiplə´mætik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đúng thủ tục ngoại giao, không có tính chất ngoại giao
  Không khéo léo, không khôn khéo, không tế nhị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X