• /in´delikit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu tế nhị, khiếm nhã, thô lỗ
  an indelicate remark
  lời nhận xét thô lỗ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X