• /¸ʌndis´kʌvəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không được phát hiện, chưa được phát hiện, chưa bị phát giác; không tìm thấy, chưa tìm ra
  an undiscovered crime
  một tội ác không (chưa) bị phát giác
  an undiscovered criminal
  một tội nhân chưa tìm ra
  Không ai biết
  an undiscovered place
  một nơi không ai biết


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  undetected , unexposed

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X