• (đổi hướng từ Unear)
  /ʌn´ə:nd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không kiếm mà có, không làm việc mà có được
  unearned income
  thu nhập không làm việc mà có (từ tiền lãi đầu tư..)
  Không xứng đáng
  unearned praise
  sự ca ngợi không đáng được có


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X