• /¸ju:ni´seljulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) đơn bào, chỉ có một tế bào (như) unicellate

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đơn tế bào

  Y học

  có một tế bào, đơn bào, sinh vật hay mô chỉ gồm một tế bào

  Kinh tế

  đơn bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X