• (đổi hướng từ Unionized)
  /´ju:niə¸naiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác unionise

  Ngoại động từ

  Tổ chức thành công đoàn
  to unionize a firm's employees
  tổ chức các người làm công trong hãng thành công đoàn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tổ chức (công nhân) thành công đoàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X