• (đổi hướng từ Employees)
  /¸emplɔi´i:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lao động, người làm công

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  công nhân
  nhân viên
  temporary employee
  nhân viên tạm thời

  Kinh tế

  người làm công
  employee involvement
  sự để hết tâm trí của người làm công
  employee involvement
  thu hút sự quan tâm của người làm công
  employee participation
  sự tham gia quản lý của người làm công
  employee share ownership
  quyền sở hữu cổ phần của người làm công
  employee stock option
  quyền của người làm công được mua cổ phiếu
  employee-buy-out
  sự mua lại xí nghiệp bởi những người làm công
  monthly paid employee
  người làm công trả lương
  monthly paid employee
  người làm công trả lương tháng
  sales-per-employee ratio
  tỉ lệ bán hàng trên mỗi người làm công
  sales-per-employee ratio
  tỷ lệ bán hàng theo đầu người làm công
  simplified employee pension plan
  ban kế hoạch quỹ hưu trí đơn giản hóa của người làm công
  student employee
  người làm công là sinh viên
  weekly paid employee
  người làm công trả lương tuần
  nhân viên
  election of employee representatives
  cuộc bầu cử đại biểu công nhân viên
  embassy employee
  nhân viên sứ quán
  employee association
  đoàn thể công nhân viên
  employee benefits
  tiền trợ cấp công nhân viên chức
  employee benefits
  trợ cấp công nhân viên chức
  employee bonus
  tiền lương công nhân viên chức
  employee bonus
  tiền thưởng công nhân viên chức
  employee contributions
  phần đóng góp tiền lương của nhân viên
  employee handbook
  chỉ nam nhân viên
  employee handbook
  sổ tay hướng dẫn nhân viên
  employee orientation
  chương trình hội nhập của (các) nhân viên mới
  employee rating
  sự đánh giá, xếp loại, sát hạch công nhân viên chức
  employee report
  báo cáo với công nhân viên chức
  employee representative
  đại biểu nhân viên
  employee retirement fund
  quỹ hưu bổng của công nhân viên chức
  employee retirement fund
  qũy hưu bổng của công nhân viên chức
  employee savings plans
  biện pháp tiết kiệm của công nhân viên chức
  employee welfare
  phúc lợi công nhân viên chức
  employee welfare costs
  phí tổn phúc lợi của công nhân viên chức
  evaluation of employee
  sự đánh giá công nhân viên chức
  full-time employee
  nhân viên làm việc toàn thời gian
  junior employee
  nhân viên cấp dưới
  lead employee
  nhân viên lòng cốt
  profit-sharing employee
  công nhân viên có tham gia chia lời
  specific period employee
  nhân viên dự khuyết
  specified period employee
  nhân viên dự khuyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X