• Hóa học & vật liệu

  diện tích đơn vị

  Điện

  đơn vị điện tích

  Giải thích VN: Điện tích tác động một lực bằng dyn vào một điện tích tương đương ở cách nó 1cm.

  Kỹ thuật chung

  culông E
  culông tĩnh điện
  điện tích đơn vị

  Kinh tế

  đơn vị cơ bản
  phí cơ bản
  phí đơn vị (điện thoại...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X