• Toán & tin

  khoảng (thời gian) đơn vị

  Kỹ thuật chung

  khoảng đơn vị
  Unit Interval Peak to Peak (UIPP)
  khoảng đơn vị đỉnh - đỉnh
  Unit Interval RMS (UIRMS)
  khoảng đơn vị hiệu dụng (r.m.s)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X