• Thành ngữ

    united we stand, divided we fall
    đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X