• /ʌn´leid/

  Thông dụng

  Ngoại động từ unladed; unladed, .unladen

  Dỡ hàng, giái phóng
  Giải thoát gánh nặng, cất đỡ gánh nặng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X