• /ʌn´mɔdi¸faid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bị biến đổi
  Không giảm, không bớt
  Không sửa đổi, không thay đổi
  (ngôn ngữ học) không bổ nghĩa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không cải biến
  unmodified instruction
  lệnh không cải biến
  không sửa đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X