• /ʌn´pæk/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Mở (gói, va li...), tháo, lấy/dở (kiện hàng)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  (v) tháo, mở

  Toán & tin

  bung (dữ liệu)
  không nén, giải nén
  dỡ nén
  giải nén
  tháo nén

  Xây dựng

  mở thùng

  Kỹ thuật chung

  dỡ
  tháo

  Kinh tế

  tháo (kiện)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X