• /¸ʌnprə´dʌktivnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không sản xuất
  Sự không tạo ra, sự không phát sinh (sau khi làm cái gì)
  Sự không sản xuất nhiều; sự không sinh sản nhiều (người, động vật..); sự không màu mỡ, sự không phong phú (đất..)
  Sự không thực hiện được cái gì nhiều, sự không hữu ích

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tính không sinh lợi
  tính không sinh sản
  tính phi sản xuất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X