• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác unproven

  Tính từ

  Không có bằng chứng, không được chứng minh
  an unproved accusation
  một lời tố cáo không có bằng chứng
  Chưa được thử thách
  unproved loyalty
  lòng trung thành chưa qua thử thách

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  chưa chứng minh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X