• /ʌn´kwoutid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không trích dẫn, không nêu lên, không viện ra
  (tài chính) không định giá
  unquoted securities
  chứng khoán không định giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X