• /ʌnri´di:md/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không được chuộc lại
  Không được giữ trọn lời hứa
  Không được bù
  (thương nghiệp) không được trả lại tiền
  an unredeemed bill
  một hối phiếu không được trả lại tiền
  an unredeemed stock
  một số hàng tồn kho không được lấy ra
  Không thực hiện
  unredeemed promise
  lời hứa không thực hiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X