• (đổi hướng từ Unscrambling)
  /ʌn´skræmbl/

  Thông dụng

  Động từ

  Phục hồi (một thông điệp bị xáo trộn) dưới dạng có thể hiểu được
  (thông tục) phục hồi trật tự của (cái gì) từ một tình trạng lộn xộn

  Ngoại động từ

  Tháo dỡ
  Đoán nghĩa, làm sáng tỏ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  trấn tĩnh

  Kỹ thuật chung

  khử xáo trộn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X