• /ʌn´ʃip/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (hàng hải) bốc dỡ (hàng) ở trên tàu xuống, cho (khách) xuống bến
  Bỏ (cột buồm); tháo (mái chèo)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cho khách xuống bến
  dỡ hàng khỏi tàu (hàng hóa)
  trút tải

  Xây dựng

  tháo mái chèo

  Kỹ thuật chung

  bốc dỡ

  Kinh tế

  bốc dỡ (hàng) trên tàu xuống
  bốc dỡ hàng trên tàu xuống
  giải phóng tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X