• /ʌn´sɔ:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + for) không được tìm đến; không được tìm kiếm; không được cần đến
  Tự đến
  Không tìm mà gặp
  Không cầu xin, không yêu cầu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X