• /ʌn´wountid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thông thường, không quen, hiếm, ít thấy, bất thường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X