• /¸ə:bənai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác urbanisation

  Danh từ

  Sự thành thị hoá
  Sự làm mất tính cách nông thôn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đô thị hóa

  Giải thích EN: The development of an urban-type infrastructure. Giải thích VN: Sự phát triển của cơ sở hạ tầng của một kiểu đô thị.

  sự đô thị hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X