• /´infrə¸strʌktʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cơ sở hạ tầng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thiết bị đỡ cố định

  Giải thích EN: Broadly, the underlying structure of any system.

  Giải thích VN: Cấu trúc đỡ cho một hệ thống.

  Hóa học & vật liệu

  hạ tầng kinh tế

  Xây dựng

  kết cấu bên dưới
  kết cấu hạ tầng
  kết cấu móng
  hạ tầng cơ sở

  Giải thích EN: The basic facilities of a country or region, such as roads, bridges, water delivery, and sewage treatment.

  Giải thích VN: Cơ sở vật chất cơ bản của một quốc gia hay một vùng, ví dụ như đường xá, cầu, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải.

  Kỹ thuật chung

  cấu trúc hạ tầng
  nền móng
  hạ tầng
  Asian Infrastructure Development Corporation (AIDEC)
  Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng châu Á
  ESA COMmunications infrastructure (ESACOM)
  Cơ sở hạ tầng truyền thông ESA
  European Manned Space Infrastructure (EMSI)
  Cơ sở hạ tầng cung cấp các nhà du hành vũ trụ châu Âu
  Global Information Infrastructure (GII)
  hạ tầng cơ sở thông tin toàn cầu
  Information Infrastructure Task Force (IITF)
  lực lượng đặc nhiệm về cơ sở hạ tầng thông tin
  Information Infrastructure Technology and Applications (IITA)
  công nghệ và các ứng dụng cơ sở hạ tầng thông tin
  Intelligent Transportation Infrastructure (ITI)
  cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thông tin
  National Information Infrastructure (NII)
  hạ tầng cơ sở thông tin mạng
  network infrastructure
  cơ sở hạ tầng mạng
  Open Telecom Infrastructure (OTI)
  cơ sở hạ tầng viễn thông mở
  Public Key Infrastructure (PKI)
  cơ sở hạ tầng khóa công khai
  Public Key Infrastructure Services (PKIS)
  các dịch vụ cơ sở hạ tầng khóa công khai
  Standard Based Packet Infrastructure Layer (SBPIL)
  lớp cơ sở hạ tầng gói dựa trên tiêu chuẩn
  Unlicensed National Information Infrastructure (UNI)
  cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia không được cấp phép
  World-wide Information Infrastructure (WII)
  hạ tầng cơ sở thông tin toàn cầu

  Kinh tế

  cơ sở hạ tầng
  economic infrastructure
  cơ sở hạ tầng kinh tế
  equipment and infrastructure
  trang thiết bị và cơ sở hạ tầng
  infrastructure expenditure
  chi phí cơ sở hạ tầng
  infrastructure investment
  đầu tư cơ sở hạ tầng
  transportation infrastructure
  cơ sở hạ tầng vận tải

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X